درج مهر خروج مشمولین

مهر خروج مشمولین مقیم خارج از کشور

با عنایت به ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح از تاریخ 06/01/ 1392 کلیه مشمولین ایرانی مقیم خارج از کشور که حداقل سه سال در خارج از کشور اقامت داشته باشند می توانند حداکثر دو بار در سال (مجموعا به مدت سه ماه) به کشور تردد نمایند.English

کسانی که معافیت عفو رهبری به آنان تعلق گرفته، مشمول دریافت تسهیلات مهر خروج مشمولین نبوده و می‌بایست نسبت به تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه در قالب تسهیلات عفو رهبری اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز :

1- تکمیل یک برگ فرم اجازه خروج مشمولین

2- ارائه اصل گذرنامه ایرانی 

توجه: این مهر به کسانی تعلق می گیرد که حداقل سه سال در خارج از کشور زندگی کرده و در گذر نامه آنان محل اقامت، خارج ازکشور درج گردیده است.در صورتیکه در گذر نامه، کشور محل اقامت ایران درج شده باشد ابتدا نسبت به تعویض گذرنامه اقدام و سپس درخواست مهر خروج مشمولین گردد.

3- ارائه اصل رسید پرداخت هزینه درج مهر خروج مشمولین در گذرنامه براساس جدول هزینه های کنسولی نمایندگی مربوطه

نکته:

به منظور جلوگیری از بروز مشکلات اداری و اتلاف وقت، قبل از مسافرت به کشور نسبت به اخذ اجازه خروج ویژه مشمولین به نمایندگی کنسولی محل اقامت خود مراجعه نمایند

طبق قانون جدید نظام وظیفه هر فرد ذکور ایرانی ازماه قبل  سالی که طی آن  وارد 19 سالگی می شود، مشمول خدمت وظیفه عمومی می باشد (سال مشمولیت = سال تولد + 18)  به طور مثال متولدین 06/30/ 1376 صرفاً تا پایان مرداد ماه 1394 مجاز به خروج از کشور بوده و لازم است برای اخذ مجوز مذکور در شهریور ماه 1394 اقدام نمایند.