سیاسی

  تاریخچه روابط

روابط ایران و مجارستان تاریخچه بسیار کهن دارد. در اوایل تأسیس سلسله صفویه، سلاطین و امراى مالک اروپا از قدرت امپراطورى عثمانى که یکى از قدرت‌هاى بزرگ آن عصر (اوایل قرن ۱۶) محسوب مى‌شد خیلى بیمناک بودند؛ زیرا اکثر ممالک اروپاى شرقى به‌تصرف سلاطین آل عثمان در آمده بود و سربازان ترک تا نزدیک شهر وین رسیده بودند.

در چنین وضعى سلاطین اروپا بسیار مایل بودند که با پادشاه ایران متحد گشته و در دفع دشمن مشترک همکارى نمایند. از این‌رو در زمان سلطنت شاه اسمعیل صفوى،  لودویک دوم پادشاه مجارستان سفیری به دربار وی فرستاد و از شاه ایران تقاضا نمود که علیه دولت عثمانی با او متحد گردد. شاه اسمعیل در این موقع که به‌واسطه شکست چالدران در پى متحد مى‌گردید از این درخواست استقبال کرد و به پادشاه مجارستان جواب مساعدى داد؛ ولى پاسخ مزبور به‌واسطه سختى مسافرت در آن زمان، بعد از چهار سال به مقصد رسید و نتیجه‌اى نداد

روابط ایران ومجارستان از سال 1304 با انعقاد قرارداد بازرگانی و گمرکی در رم آغاز گردید و درسال 1309 وزیر مختار ایران در رم بعنوان نماینده اکردیته ایران نزد مجارستان و درسال 1315 وزیر مختار مجارستان در ترکیه بعنوان نماینده اکردیته مجارستان نزد ایران تعیین و معرفی گردیدند.

در سال 1319 دولت مجارستان رسما در تهران سفارتخانه دایرنمود اما با بروز جنگ جهانی دوم روابط قطع گردید. با پایان جنگ مجددا مذاکراتی جهت مبادله نمایندگان سیاسی انجام و دولت مجارستان در سال 1330 به ایجاد نمایندگی و اعزام وزیر مختار به تهران مبادرت نمود و متقابلا دولت ایران نیز نماینده سیاسی خود در چکسلواکی را بعنوان وزیر مختار اکردیته در بوداپست تعیین و معرفی کرد.

درسال 1343 نمایندگیهای سیاسی دو کشور به سطح سفارت ارتقاء یافت. در مرداد 1348 دولت ایران به تاسیس سفارت و اعزام سفیر به مجارستان اقدام نمود و از آن زمان تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 روابط سیاسی دو کشور با توجه به عضویت آنها در دو بلوک سیاسی و نظامی متضاد صرفا در راستای برخورداری از منافع اقتصادی در سطحی معمولی ادامه یافت.

 

           روابط سیاسی

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران تحول چشمگیری در مناسبات دو کشور حاصل و سطح مراودات و میزان همکاریها به شکل قابل توجهی رشد یافت.  

اولین دیدار از مجارستان توسط یک هیئت پارلمانى در دو بهمن ۱۳۶۰ صورت گرفت. در بهمن ۱۳۶۲ اولین سفیر ج.ا.ا به بوداپست اعزام شد. اولین هیئت سیاسى ج.ا.ا به سرپرستى مدیر کل سیاسى اروپا و آمریکا در فوریه ۱۹۸۲ از مجارستان دیدار کرده بالاترین سطح آن سفر نخست وزیر وقت کشورمان به بوداپست(1365)، سفر نخست وزیر وقت مجارستان به تهران (1367) ، سفر وزیر امور خارجه وقت مجارستان(1369 )، سفر وزیر امور خارجه وقت (1372 ) و  وزیر امور خارجه وقت مجارستان (1380) و  وزیر امور خارجه وقت کشورمان (1383) بود.

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و ایجادتحول در روابط جمهوری اسلامی ایران با مجموعه کشورهای اروپایی، مناسبات ایران ومجارستان نیز وارد فاز جدیدی گردید. دیدار وزرای امور خارجه دو کشور درحاشیه اجلاس سازمان ملل متحد در شهریور ماه92 ، سفر معاون وزیر امور خارجه مجارستان به تهران در آذرماه سال 1393، سفر نایب رئیس پارلمان مجارستان در راس یک هیات بلند پایه اقتصادی در مهر 93، سفرشهردار بوداپست به تهران در اردیبهشت 94 و انعقاد قرارداد خواهرخواندگی بین دوپایتخت، سفر وزیر امور خارجه این کشور به جمهوری اسلامی ایران ، سفر شهردار محترم تهران در تاریخ 25-28 شهریور ماه، سفراستاندار و شهردار یزد در راس یک هیات اقتصادی از تاریخ 5-9 مهر ماه  و سفر نخست وزیر مجارستان به تهران 9-10 آذر ماه 94  را می توان از جمله نشانه ها و دستاوردهای این فضای جدید محسوب کرد.

سفر رئیس پارلمان مجارستان به ایران در سال 1395 ، سفر معاون نخست وزیر و معاون پارلمان مجارستان به ایران در سال 1396 ، برگزاری اولین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور در بهمن ماه 1395 با سفر وزیر اقتصاد و دارایی ایران به مجارستان از دیگر نشانه های بارز اراده سیاسی دو کشور به تحکیم و توسعه روابط بشمار میرود.