امور کنسولی

* برای دریافت هرگونه خدمات کنسولی از قبیل امور گذرنامه ، دانشجویی، وکالت و ... (به غیر از امور مربوط به سجلات) لازم است ابتدا به سامانه اینترنتی خدمات کنسولی به آدرس MIKHAK.MFA.IR مراجعه و نسبت به تقاضای مورد نظر اقدام نموده ، سپس با در دست داشتن اصل مدارک هویتی به همراه کد رهگیری مربوطه به سفارت جمهوری اسلامی ایران در بوداپست مراجعه فرمائید.

* آدرس اینترنتی خدمات روادید (visa) الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران : evisa.mfa.ir/fa

* جهت آشنایی با انواع خدمات کنسولی ، قوانین ، دستورالعمل های مربوطه و همچنین دریافت انواع فرم ها، شما می توانید از سامانه امور کنسولی و ایرانیان استفاده نمایید.