دیپلماسی عمومی

روابط فرهنگی

مردم مجارستان  و ایران با توجه به ریشه های تاریخی ناشی از مهاجرت مردمی از فلات مرکزی ایران به منطقه مجارستان ، از احساس دوستیو خویشاوندیبرخوردار بوده و علیرغم فاصله فیزیکی ، علاقمند به فرهنگ و هنر مشترک دو کشور می باشند.  

اشتراکات فرهنگی و تاریخی باعث شده مناسبات فرهنگی مجارستان با جمهوری اسلامی ایران قدمت و تنوع قابل توجه ای داشته باشد. تعامل علمی و دانشگاهی در مناسبات دوجانبه نقش تاثیرگذاری دارد. بر اساس آمار، بیش از هزار و پانصد  دانشجوی ایرانی در دانشگاههای مجارستان مشغول به تحصیل می باشند. حضور دانشجویان و تمایل آنها به تحصیل در دانشگاههای مجارستان ، نزدیکی فرهنگی و ارتباط مردم با مردم را تقویت نموده است. سالانه جمع کثیری از  ایرانیان بخاطر حضور فرزندان خود در مجارستان، به این کشور سفر نموده و از نزدیک با فرهنگ و سنن مردم این کشور آشنا می شوند.

موسیقی سنتی ایرانی، اشعار شاعران ایرانی، زبان فارسی و صنایع دستی نیز در مجارستان از اقبال عمومی برخوردار بوده و اتباع این کشور علاقه وافری به آشنایی با مولفه ها و میراث فرهنگی ایران نشان می دهند.

از دیگر موارد همکاریهای فرهنگی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

خواهرخواندگی بین شهرهای ایران و مجارستان

تاکنون خواهر خواندگی میان تهران و بوداپست ، یزد و یاسبیرین و شیراز و پچ به امضاء رسیده است که همکاری میان این شهرها در حوزه های مختلف آموزشی، تجاری، فرهنگی و علمی ادامه دارد. سفر شهردار بوداپست به ایران و سفر شهردار تهران به بوداپست سبب تقویت همکاریهای بین دو شهرگردید.

بدنبال نصب نماد شهر یاسبرین در یزد در سال 1391، نماد شهر یزد ( بادگیر ) نیز که توسط شهرداری این شهر ساخته شده بود ، طی مراسمی با حضور شهرداریزد و هیأت همراه در شهر یاسبرین در شهریورماه 1393 نصب و رونمایی شد. استاندارو شهردار یزد در راس یک هیات اقتصادی و فرهنگی طی سفر به مجارستان در ملاقات با مقامات مجاری حوزه های همکاری های استانی را بررسی نمودند.

شهردار شهر پچ مجارستان نیز از شهردار شیراز جهت سفر به مجارستان دعوت بعمل آورده و این سفر در اردبیهشت 95 انجام و قرارداد خواهر خواندگی بین دو شهر به امضاء رسید.

 

همکاریهای ورزشی

تیمهای مختلف ورزشی ایران و مجارستان ارتباط گسترده ای داشته و در سالهای گذشته مسابقات تدارکاتی، دوستانه و منطقه ای برگزار شده است. مجارستان در حوزهای ورزشهای آبی و همچنین فوتبال و بسکتبال دارای جایگاه جهانی می باشد و تیمهای ایرانی بخاطر جایگاه جهانی از جمله در زمینه کشتی ،  والیبال و ورزشهای باستانی مورد توجه طرفهای مجاری هستند.