درخواست تغییر محل اقامت

بر طبق قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته باشد.افرادی که خارج از کشور زندگی می کنند و دارای اقامت معتبر ویا گذرنامه خارجی هستند تا زمانی که تقاضای تغییر محل اقامت از ایران به کشور محل اقامت را  نداده اند، محل اقامت آنها ایران تلقی می‌شود. اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامت شوهر می باشد. اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی ویا قیم می باشد.

مدارک مورد نیاز :

1-    تکمیل یک نسخه فرم تغییر محل اقامت

2-    ارائه اصل گذرنامه معتبر ایرانی و یک سری فتوکپی از صفحات 2 الی 11 و صفحه دارای مهر آخرین خروج، اگر مدرکی دال بر تاریخ خروج قانونی از کشور در اختیار نمی باشد، فرم استعلام خروج قانونی باید تکمیل و ضمیمه شود.

3-    فتوکپی صفحه آخرین مهر اجازه اقامت معتبر و یا فتوکپی گذرنامه خارجی برای دارندگان تابعیت خارجی

4-    ارائه اصل شناسنامه جمهوری اسلامی ایران و یک سری فتوکپی از کلیه صفحات آن (شناسنامه افراد بالای 15 سال باید عکسدار باشد)

5-    تکمیل فرم رضایتنامه رسمی همسر برای خانمهای دارای همسر ایرانی و تکمیل فرم رضایتنامه رسمی پدر یا ولی برای افرادی که سن آنها کمتر از 18 سال می باشد.

6-     ارائه فتوکپی کارت شناسائی ملی (درصورت نداشتن کارت ملی به قسمت مربوطه مراجعه شود)

7-    ارائه کارت پایان خدمت سربازی ویا برگ معافیت از خدمت سربازی برای مشمولین

                8-    ارائه رسید پرداخت هزینه تغییر محل اقامت براساس جدول هزینه های کنسولی