استعلام آخرین خروج

جهت دریافت آخرین خروج ازکشور و ارسال آن با سایر مدارک درخواست گذرنامه، ابتدا نسبت به استعلام تاریخ خروج خود اقدام نمایید.

نکته:

چنانچه در زمان خروج از کشور همراه گذرنامه پدر ویا مادر خود بوده اید، فرم استعلام را بنام پدر ویا مادر خود تکمیل نموده و اسم خود را بعنوان در قسمت همراه وارد نمائید

ارائه فتوکپی کارت شناسائی ملی (درصورت نداشتن کارت ملی به قسمت مربوطه مراجعه شود)